KS Zuber Krynica-Zdrój - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Ostatnie spotkanie

Zuber Krynica-Zdrój 0:2 Librantovia Librantowa
2013-09-29, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Powódź 04.06.2010
Ładowanie...

Pogoda

Click for Krynica-Zdroj, Poland Forecast

Sport.pl

Zczuba.tv

Aktualności

Amatorska Liga Szóstek

  • autor: zapa76, 2011-03-14 12:45

Zapraszamy amatorów piłki nożnej, którzy nie grają w żadnej z lig a mają ukończone 18 lat do zgłaszania swoich drużyn. Organizatorem jest KS-Źródlana Krynica- Zdrój oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Aktywny Tylicz".

Do ligi została zgłoszona już drużyna Zubera, w której najprawdopodobniej zagrają nasi Old Boy's. 

Amatorska Liga Szóstek - regulamin

 

Regulamin Gminnej Ligi Amatorów ( 18 +)

 

I. Cel rozgrywek

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej w Gminie Krynicy – Zdroju oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany tytuł Mistrza Gminy Krynicy – Zdroju w amatorskiej piłce nożnej szóstek.

II. Organizator Ligii

1. Organizatorem jest :

- KS-Źródlana Krynica - Zdrój

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Aktywny Tylicz" www.aktywnytylicz.pl

Stowarzyszenia działają wspólnie i w porozumieniu.

III. Władze ligi - Zarząd

1. Na zebraniu organizacyjnym zostanie powołany Zarząd Ligi Amatorów.

2. W skład Zarządu wchodzić będzie jeden przedstawiciel każdej zgłoszonej drużyn .

3. Zadaniem Zarządu ligi jest:

- nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.
- opracowanie terminarza rozgrywek;
- rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny;
- dokonywanie obsady sędziowskiej;
- prowadzenie ewidencji zawodników;
- zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek;
- prowadzenie statystyki rozgrywek;
- prowadzenie statystyki napomnień i wykluczeń;
- sprawdzanie uprawnień zawodników do gry;

- pobieranie opłat i dysponowanie zebranymi środkami.

 

4. Zarząd będzie podejmował Uchwały i Decyzje.

Decyzje i Uchwały podejmowane przez Zarząd będą głosowane zwykłą większością. Przegłosowana Decyzja lub Uchwała będzie ostateczna i może ulec zmianie tylko w drodze podjęcia nowej Decyzji lub Uchwały.

5. Katalog uprawnień Zarządu ma charakter otwarty i może być poszerzany za zgodą wszystkich członków Zarządu.

6. Protesty, odwołania i spory powstałe pomiędzy drużynami lub zawodnikami zgłoszonymi do rozgrywek będą rozstrzygane przez Zarząd większością głosów z wykluczeniem przedstawicieli stron spornych.

IV. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek

1. Do rozgrywek Amatorskiej Ligi Szóstek zostaną dopuszczone zespoły które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak :

1. Zgłoszenie zespołu które powinno zawierać : - dokładną nazwę drużyny, z nazwiskami oraz datą urodzenia graczy - numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji techniczno-organizacyjnych. - wniesienie opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora

2. Drużyny składają się z zawodników, którzy ukończyli 18 lat

3. Drużyna powinna składać się minimalnie z siedmiu zawodników

4. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy uprzednio zgłoszeni na listach organizatora.

5. Nowego zawodnika można zgłosić min. 2 tygodnie przed przystąpieniem do gry z podaniem do informacji wszystkich kapitanów drużyn. Dwutygodniowy okres jest liczony od dnia podania informacji Kapitanom drużyn.

6. Wyklucza się udział zawodników zrzeszonych w klubach sportowych. Karencja obowiązuje zawodników do 35-go roku życia i wyniesie dwa lata.

7. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia zawodnika z innego zespołu( spośród zawodników zgłoszonych do rozgrywek) w przypadku braku kompletu, za zgodą kapitanów drużyn biorących udział w rozgrywkach.

 

V. System rozgrywek

1. Rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym (runda wiosenna i jesienna)

2. W rozgrywkach biorą udział drużyny wcześniej zgłoszone i dopuszczone przez władze ligi

3. Punkty są liczone następująco: 3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decydują mecze między owymi zespołami, a w drugiej kolejności brany jest pod uwagę różnica bramek strzelonych do straconych

4. Terminarz rozgrywek ustala organizator za wiedzą i zgoda władz ligi –prowadzenie na stronach internetowychwww.aktywnytylicz.pl

5. Walkower przyznaje się drużynie przeciwnej w przypadku:

a) niestawienia się drużyny przeciwnej

b) udziału w drużynie osób nieuprawnionych

c) niedokończenie meczu z przyczyn zależnych od drużyny przeciwnej

6. W wyniku walkoweru ustala się wynik 3:0

VI. Sposób rozgrywania meczów

 

1. Czas gry wynosi 2x 25min. Z przerwą 5 minutową na zmianę stron boiska

2. Sędzia może doliczyć czas gry jednak nie więcej niż 10 minut (Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego)

3. Grę rozpoczynamy ze środka boiska

4. Na wykonywanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund od gwizdka sędziego , po upływie tego czasu sędziaprzyznaje piłkę drużynie przeciwnej

5. Bramkarz nie może łapać piłki bezpośrednio zagranej od swojego zawodnika częścią nogi od kolana w dół. Nogą piłkę bramkarz może zagrywać w każdej sytuacji.

6. Bramka jest zaliczona, gdy przed wpadnięciem do bramki miała kontakt z zawodnikiem, słupkiem lub poprzeczką.

7. Gdy piłka opuści linie końcową boiska, wznawia się grę od autu bramkowego lub z rzutu rożnego. W zależności, której drużyny zawodnik dotknął piłkę ostatni.

8. Zawodnicy rezerwowi znajdują się na wyznaczonym miejscu i mogą zmienić się w ciągu gry z tą uwagą, że najpierw musi zawodnik grający zejść z boiska by mógł wejść na nie zmiennik. Ilość zmian jest dowolna zmiany hokejowe

9. Kary indywidualne : czerwona kartka , żółta kartka , 2x żółta = czerwona

10. W przypadku gdy zawodnik otrzyma czerwona kartkę drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut a następnie wchodzi zawodnik rezerwowy. Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie gra do końca meczu o wielkości kary decyduje zarząd ligi(ilość meczy) . Żółta kartka jest równoznaczna z karą 2 minut. Otrzymanie drugiej żółtej kartki jest równoznaczne z kartką czerwoną .

VII. Nagrody

Organizator zapewnia nagrody dla zwycięskich zespołów oraz dla najlepszego zawodnika ligi, bramkarza, króla strzelców ,oraz nagrodę fair play.

VIII. Postanowienie końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawa do wykorzystywania danych osobowych uczestników do celów związanych z prowadzeniem Ligi oraz działalnością prowadzoną przez organizatora.

2. Terminarz i szczegółowy system rozgrywek Zarząd ligi przedstawi po zamknięciu zgłoszeń do Ligii.

3. Terminarz rozgrywek ustalają organizatorzy, zastrzegają sobie możliwość zmiany z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

4. Organizator zapewnia obsadę sędziowską.

5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia wpisowego. Decyzję o pobraniu i wysokości podejmuje Zarząd ligi

7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach grają na własną odpowiedzialność i nie mogą rościć prawa do odszkodowania od organizatorów za wszelkiego rodzaju urazy, wypadki, uszkodzenia ciała.

8. Uczestnicy Ligi ubezpieczają się na własny koszt.

9. Za wszelkie szkody w szatniach sanitariatach i innych obiektach odpowiadają zawodnicy z których winy powstały, a z których korzystali.

10. Przebywając na terenie obiektów na których prowadzone są rozgrywki niewolno spożywać alkoholu pod żadną postacią. Palenie papierosów dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych.

11. Każdy zawodnik własnoręcznym podpisem na liście zgłoszeń akceptuje regulamin rozgrywek

 

Sygnatariuszami regulaminu są przedstawiciele wszystkich zgłoszonych drużyn, wchodzący w skład Zarządu. (lista otwarta do 30 marca)

 

1. „KS- Źródlana” – Krynica-Zdrój……………………………………………………….…..………………

2. „Aktywny – Tylicz” – Tylicz………………………………………………………………….……….…….

3. „Amphora” Krynica-Zdrój…………………………………………………………………………..……..

4. „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Krynica-Zdrój…………………………………….…………

5. „Zuber” – Krynica-Zdrój……………………………………………………………………………..……

6. „Team Krynic-Muszyna” ………………………………………………………………………..………


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [1118]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Facebook

Reklama

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 95, wczoraj: 299
ogółem: 1 140 654

statystyki szczegółowe

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Kalendarium

21

11-2018

środa

22

11-2018

czwartek

23

11-2018

piątek

24

11-2018

sobota

25

11-2018

niedziela

26

11-2018

pon.

27

11-2018

wtorek

Kontakt

AdministratorKS ZUBER Krynica-Zdrój
618473

zuberkrynica@vp.pl
zuberkrynica@vp.pl
 

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.